بازرگانی مدقالچی

مخزن دوراپیل

مخزن مدل دوراپیل نوردسون برای سیستمهای ذوب چسب بشکه ایی طراحی گردیده است .طراحی ساده با هزینه کم تعمیر و نگهداری . این سیستم برای بشکه های ۲۰ لیتری با ساختار چندوجهی و هیترهای نچسب ارائه می گردد.

دورادرام برای چسبهای PUR  با سطوح صاف از گانهای  SMOOTH و برای ذوب سریع از گانهای AXIAL استفاده می کند.

مانیتور ساده که با یک نگاه کل فرایند قابل مشاهده است.

مشاهده کاتالوگ


جهت اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ از طریق فرم درخواست و یا با دفتر تهران تماس حاصل فرمایید.