بازرگانی مدقالچی
 • مخزن ورسادرام

  مخزن مدل ورساپیل نوردسون برای سیستمهای ذوب چسب بشکه ایی طراحی گردیده است .طراحی ساده با هزینه کم تعمیر و نگهداری.

  ویژگی های مخزن مدل ورساپیل نوردسون:
  این سیستم برای بشکه های 200 لیتری با ساختار چندوجهی و هیترهای نچسب ارائه می گردد.
  ورسا درام از سیستم هیدرولیک استفاده می کند که مناسب برای چسبهای PUR  طراحی گردیده است.
  -دورادرام برای چسبهای PUR  با سطوح صاف از گانهای  SMOOTH و برای ذوب سریع از گانهای AXIAACL استفاده می کند.
  این مدل با پمپ دنده ایی و پیستونی ارائه می گردد.
  مانیتور ساده که با یک نگاه کل فرایند قابل مشاهده است.
  -VALVE BLW-OFF  دستی کارکرد و نگهداری ساده

  کاتالوگ ها:
  VersaDrum Bulk Melters Literature
  VersaDrum Bulk Melters w Piston Pumps


  جهت اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ از طریق فرم درخواست و یا با دفتر تهران تماس حاصل فرمایید.