بازرگانی مدقالچی

مخزن ورسادرام

مخزن مدل ورساپیل نوردسون برای سیستمهای ذوب چسب بشکه ایی طراحی گردیده است .طراحی ساده با هزینه کم تعمیر و نگهداری.

ویژگی های مخزن مدل ورساپیل نوردسون:
این سیستم برای بشکه های 200 لیتری با ساختار چندوجهی و هیترهای نچسب ارائه می گردد.
ورسا درام از سیستم هیدرولیک استفاده می کند که مناسب برای چسبهای PUR  طراحی گردیده است.
-دورادرام برای چسبهای PUR  با سطوح صاف از گانهای  SMOOTH و برای ذوب سریع از گانهای AXIAACL استفاده می کند.
این مدل با پمپ دنده ایی و پیستونی ارائه می گردد.
مانیتور ساده که با یک نگاه کل فرایند قابل مشاهده است.
-VALVE BLW-OFF  دستی کارکرد و نگهداری ساده

کاتالوگ ها:
VersaDrum Bulk Melters Literature
VersaDrum Bulk Melters w Piston Pumps


جهت اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ از طریق فرم درخواست و یا با دفتر تهران تماس حاصل فرمایید.