بازرگانی مدقالچی
  • چسبهای زنده حساس به فشار psa

    جهت تولید تله چسبناک حشرات و موش ، لمیناسیون پارچه ها و لایه های کفش و …..