بازرگانی مدقالچی

لیبل آب معدنی و نوشابه های گازدار

چسبهای لیبل آب معدنی و نوشابه های گازدار کی-ملت، چسبندگی حداکثر به هر نوع بسته بندی را تضمین می کنند.
این چسب ها برای هر وسیله ای، حتی پیچیده ترین تجهیزات، مناسب هستند و با آخرین مراحل شستشو و بازیافت بطری سازگار هستند.
ما چسب های Kmelt Technology را برای چسباندن کاغذ یا برچسب های بسته بندی OPP، روی بطری های PET، در موارد زیر توصیه می کنیم:

– ویسکوزیته کم، سیالیت خوب و بدون رشته ای شدن 
– چسبندگی خوب به انواع مختلف پلاستیکOPP)، PR و PET)
– پربازده
– بوی سبک و انتشار بخار کم
– قابلیت ارتجاعی
– رنگ شفاف

برای برچسب های کاغذی، ما توصیه می کنیم از چسب های Koldex Technology، که شرایط زیر را دارند، استفاده کنید:

بازده بالا، به دلیل بهینه سازی درجه حرارت کاربرد و خواص رئومتریک
– تطبیق پذیری – به انواع کاغذ می چسبد 
– قابلیت اتوماسیون خوب، عدم تجمع ضایعات  در طی استفاده 
– فاقد فلزات سنگین، فرمالدئیدها و ترکیبات فنلی
– تجزیه پذیری برای به حداقل رساندن مشکلات بازیافت بسته بندی
– در شرایط استاندارد شستشو، قابل شستشو است