بازرگانی مدقالچی
 • لیبل آب معدنی و نوشابه های گازدار

  چسبهای لیبل آب معدنی و نوشابه های گازدار کی-ملت، چسبندگی حداکثر به هر نوع بسته بندی را تضمین می کنند.
  این چسب ها برای هر وسیله ای، حتی پیچیده ترین تجهیزات، مناسب هستند و با آخرین مراحل شستشو و بازیافت بطری سازگار هستند.
  ما چسب های Kmelt Technology را برای چسباندن کاغذ یا برچسب های بسته بندی OPP، روی بطری های PET، در موارد زیر توصیه می کنیم:

  – ویسکوزیته کم، سیالیت خوب و بدون رشته ای شدن 
  – چسبندگی خوب به انواع مختلف پلاستیکOPP)، PR و PET)
  – پربازده
  – بوی سبک و انتشار بخار کم
  – قابلیت ارتجاعی
  – رنگ شفاف

  برای برچسب های کاغذی، ما توصیه می کنیم از چسب های Koldex Technology، که شرایط زیر را دارند، استفاده کنید:

  بازده بالا، به دلیل بهینه سازی درجه حرارت کاربرد و خواص رئومتریک
  – تطبیق پذیری – به انواع کاغذ می چسبد 
  – قابلیت اتوماسیون خوب، عدم تجمع ضایعات  در طی استفاده 
  – فاقد فلزات سنگین، فرمالدئیدها و ترکیبات فنلی
  – تجزیه پذیری برای به حداقل رساندن مشکلات بازیافت بسته بندی
  – در شرایط استاندارد شستشو، قابل شستشو است