بازرگانی مدقالچی

چسبهای cap

جهت استفاده دردستگاه تتراپک و SIG برای چسباندن انواع CAP ,  recap , slimcap , Helicap با استفاده از نازل غلطکی دورانی و ماژول های Slot Nozzel جهت مصرف دربسته بندی صنایع لبنیات و آبمیوه با مجوز FDA , Foodgrade