بازرگانی مدقالچی

چسبهای گرما ذوب بسته بندی سرامیک

چسب سرامیک کی-ملت برای محافظت مناسب کاشی ها در حین ساخت استفاده میشود. ما توصیه می کنیم که از انواع محصولات فناوری کی-ملت استفاده کنید که شامل موارد زیر است:

– محافظت خوب از سطح لعابی کاشی ها
– مقاومت بالا در برابر گرما
– به راحتی از کاشی ها جدا می شود
– پس از برداشتن، هیچ اثری و یا باقیمانده ای از خود به جا نمیگذارند 
–  در برابر حرارت پایداری خوبی دارند 

از طرف دیگر، برای بسته بندی کاشی، چسب سرامیک کی-ملت ویژگی های زیر را دارد، که برای این کار ایده ال است.

– مقاومت بالا در برابر گرما
–  گیرش سریع، حتی زمانی که گرم است
– انسجام بالا، حتی زمانی که گرم است
–  در برابر حرارت پایداری خوبی دارد