بازرگانی مدقالچی
 • چسب های صنعت فیلتر جوات

  فیلترهای هوا عملکردهای بی شماری دارند. فیلترهای موتور از موتور در برابر آسیب های ناشی از آلودگی هایی مانند خاک ، گرد و غبار و گرده محافظت می کنند. چسب های صنعت فیلتر جوات اتصال بهینه در اجزای مختلف فیلتر، را تضمین می کند. فرآیندهای کارآمد تولید و همچنین فیلترهای با کیفیت برتر را تسهیل می کند.

  ساخت فیلترهای چین دار به گردهم آمدن انواع مواد مانند کاغذها ، انواع پارچه های پشمی و یا حتی مواد حاوی الیاف نانو نیازدارد.

  اتصال فیلترهای هوا و مواد میانی فیلتر

  فیلترهای هوا عملکردهای بی شماری دارند. فیلترهای کابین هوای تمیزتر داخل خودرو را تضمین می کنند. فیلترهای موتور از موتور در برابر آسیب های ناشی از آلودگی هایی مانند خاک ، گرد و غبار و گرده گیاهان محافظت میکنند.
  چسب های جوات اتصال مطلوب اجزای مختلف فیلتر را تضمین می کند. فرآیندهای کارآمد تولید و همچنین فیلترهای با کیفیت بالا را تسهیل می کند.

  فیلترهای تهویه هوای قسمت سرنشینان خودرو


  فیلترهای کابین ، هوای تمیزتر داخل خودرو را تضمین می کنند. چسبهای جوات برای فیلترها، مقاومت در برابر حرارت بالایی را که در صنعت خودرو سازی مورد نیاز است برآورده می کنند. ساخت فیلترهای کابین را با کیفیت تجهیزات اصلی امکانپذیر می کنند.