بازرگانی مدقالچی
  • نوردسون

    شركت نوردسون در سال ١٩٥٤ در اوهايو امريكا تاسيس گرديد. اين شركت يك شركت چند مليتی امريكايی می باشد كه با بكار گيری ٧٥٣٦ نفرپرسنل مشغول به كار است. نوردسون در زمینه طراحی مخازن و تجهيزات مدرن جهت اعمال مواد مخصوص چسب های مصرفی، صنعتی، سيلانت و روكش فعالیت می‌کند. .اين شركت با بيش از ٣٥ نماينده در دنيا فعاليت می‌كند.

    بازرگانی مدقالچی كارگزار شركت نوردسون در ايران با كادر فنی و فروش آموزش ديده در دفتر تهران فعاليت می‌نمايد.